Vi kan tilby en komplett pakke som inneholder alle nødvendige arbeider i forbindelse med etablering av et nytt oljeutskilleranlegg eller fjerning av et eksisterende oljeutskilleranlegg.

Pris avhenger av flere forhold, og ved fjerning eller etablering av et anlegg er faktorer som beliggenhet, tilkomst, anleggets funksjon og størrelse på anlegget avgjørende.
En befaring er derfor ofte nødvendig for å kunne gi deg en eksakt pris.

Ved etablering av et nytt oljeutskilleranlegg utfører vi også alle nødvendige arbeider i forbindelse med beregning av størrelse på tanker, alle nødvendige søknader til myndighetene samt. alle grunn- grave- og betongarbeider for å etablere anlegget.

Vi er autorisert til å utføre 1-års kontroll og utvidet 5-års kontroll av oljeutskillere.

Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en befaring.

img 2079