adobestock 38043153 min

Vi utfører små og mellomstore asfaltarbeid og kan i sammen med våre underleverandører utføre større oppdrag.

Vi utfører:

  • Små og mellomstore asfaltarbeider
  • Avretting av områder for asfaltering
  • Legging av varmasfalt
  • Legging av kaldasfalt
  • Komprimering / asfaltvalsing