Vi kan tilby en komplett pakke som inneholder alle nødvendige arbeider i forbindelse med etablering av et nytt fettutskilleranlegg eller fjerning av et eksisterende fettutskilleranlegg.

Pris avhenger av flere forhold, og ved fjerning av et eksisterende anlegg er faktorer som beliggenhet, tilkomst, anleggets funksjon og størrelse på anlegget avgjørende. ​En befaring er derfor ofte nødvendig for å kunne gi deg en eksakt pris.

Ved etablering av et nytt fettutskilleranlegg utfører vi også alle nødvendige arbeider i forbindelse med beregning av størrelse på fettutskiller, alle nødvendige søknader til myndighetene samt. grunn- grave- og betongarbeider for å etablere anlegget. Komplett dokumentasjon og FDV utarbeides og overleveres til tiltakshaver etter utførelse.

Ta kontakt dersom du ønsker å avtale en befaring.

fettutskilleranlegg orig