rotomaster

Grunn / anleggsarbeid

Entreprenør Roger Mjåtveit AS driver hovedentreprenør-virksomhet med hovedvekt på maskinarbeid, grunnarbeid, betong og bygg.

Vi har spesialutstyr for å utføre både små og store oppdrag i de fleste typer terreng.

Sammen med våre underleverandører kan vi tilby prosjekter helt fra prosjektering til ferdig utførelse.

Om vinteren utfører vi rask teletining med vår teletiningsmaskin. Heatwork teletining gjør det mulig for oss å jobbe hele året på en tidsmessig og miljømessig god måte.

Vi utfører

 • Graving og anleggsarbeid
 • Transport av masser og div
 • Utgraving av tomter for nybygg og tilbygg
 • Kraning med kranbil
 • Natursteinsmuring
 • Grunn og betongarbeidBoring med boretårn
 • Grøft og dreneringsarbeid
 • Opparbeidelse av grøntarealer
 • Arbeid med forurenset grunn
 • Sortering av masser
 • Teletining
 • Andre relaterte grunnarbeidstjenester